top of page
Zoeken

#43 Open Call


Een selectie foto’s uit de serie Congo (2010) van Magnumfotograaf Carl De Keyzer vormt de kern van de expositie Congo Connecting. Carl De Keyzer reisde tussen 2003 en 2009 meerdere keren door Congo op zoek naar sporen die herinneren aan de periode van de Belgische kolonisatie. Daarnaast vertelt Astrid Huis het verhaal van haar oudtante, Tante José, die in de jaren vijftig vanuit klooster Glorieux in Eindhoven naar Congo vertrok om zich als missionaris in te zetten voor de gezondheidszorg. Naast het perspectief van het koloniaal verleden en het perspectief van het missiewerk was Pennings Foundation erg benieuwd naar wat hedendaagse fotografen vinden van Congo.


Om ook andere visies op Congo te tonen organiseerde Pennings Foundation een Open Call. Van iedere deelnemer worden twee foto’s geselecteerd voor de wanden; overige foto’s of films worden via een beeldscherm getoond. De Open Call is een ‘groeiende’ expositie. Aanmelden is mogelijk tot aan het einde van deze expositie (16 april 2022). Zie Open Call (penningsfoundation.com) Een groeiende expositie betekent dat regelmatig nieuwe inzendingen worden toegevoegd aan dit blog.


We zijn blij verrast dat veel jonge mensen uit Congo hebben gereageerd op deze oproep. De meeste van hen hebben fotografie gestudeerd aan de Académie des Beaux-Arts in Kinshasa. En een aantal van hen volgde de Masterclass van de Zuid-Afrikaanse docent en curator John Fleetwood en toonde zijn of haar werk in de groepsexpositie die werd georganiseerd ter afsluiting van de masterclass. Wat opvalt is dat deze jonge fotografen positief in het leven staan en vooral de veerkracht van mensen willen tonen. Via beeld visualiseren de Congolese fotografen maatschappelijke issues. Interessant zijn ook de meegestuurde teksten, die de foto’s voorzien van context.


Ook Nederlandse en Belgische inzendingen vormen een mooie bijdrage aan de Open Call. Deelnemers bezochten Congo tijdens een vakantie of voor een project. Enkele van hen hebben hun roots in Congo, zoals Judith Elseviers. Een van de curatoren van Congo Connecting, Stef Van Bellingen, benaderde haar niet alleen voor de Open Call, maar vroeg haar ook commentaar te leveren op de foto’s van Carl De Keyzer. Haar commentaar vormt een verbindende schakel tussen de serie van Carl De Keyzer en de Open Call. Voor het interview zie blog #44 Interview Judith Elseviers.


Judith Elseviers (1965, Brussel) studeerde rechten en behaalde haar Master in cultureel management en human ecology aan de Universiteit van Antwerpen en is nu werkzaam als docent rechten en management aan de Hogeschool Gent (B). Zij woont in Antwerpen en is actief in de culturele wereld, zowel in België als in Congo, waar haar roots liggen. Haar familie woont verspreid over de wereld, in Congo (Kinshasa, Kisangani, Boma, Goma), USA, Canada, België en Frankrijk.


“De foto's zijn gemaakt naar aanleiding van mijn tweede familiebezoek in Congo, in Kinshasha en verdere doorsteek naar Kisangani. Het zwembad was in een resort waar we verbleven. Het zwembad was in een resort waar we verbleven. Mijn foto’s laten zien dat in Congo ook welgestelde mensen wonen, waartoe ook mijn familie behoort. Congo is een mooi en fotogeniek land. Zelfs oorlogsfoto's krijgen daardoor een zweem van schoonheid. Ik maak er fotogenieke beelden.”


Jamil Lusala (1990, Kinshasa, DR Congo) studeerde visuele communicatie en fotografie aan de Académie des Beaux-Arts in Kinshasa (Master), na een opleiding gevolgd te hebben in landbouwmechanisatie. Hij woont en werkt in Kinshasa en gebruikt documentaire fotografie om de sociale situatie in zijn land vast te leggen. Zijn voorbeelden: Kiripi Katembo, Leonard Mpongo en Dareck Tuba.


Le penible fardeau de n’avoir rien a faire (De pijnlijke last van niets te doen hebben) 2018

“Onderwerpen vind ik op straat: gebrek aan werk, informele handel, gevoel van verlatenheid. De lage levensstandaard is een direct gevolg van de verslechterde politieke situatie. Jongeren proberen een inkomen bij elkaar te scharrelen door met koopwaar rond te lopen. Maar eigenlijk moeten er voor de jeugd banen gecreëerd worden.”

Andere thema’s waar hij zich mee bezig houdt: emancipatie van de vrouw en de consumptiemaatschappij.