Over Pennings Foundation

ANBI-status
Pennings Foundation is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De ANBI-status geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
Pennings Foundation staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Pennings Foundation.

 

Contactgegevens

Stichting Pennings Foundation

Geldropseweg 63

5611 SE  EINDHOVEN

040 - 30 80 609

info@penningsfoundation.com

 

RSIN 8196.35.285

KvK-nummer 17228839 
IBAN: NL94 KNAB 0722 1059 83

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: T.J.M. Derksen

Secretaris: mw. R.J.T. Visschers - van Hecke

Penningmeester: D.P.W. Bosman

Doelstelling

Stichting Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform op het gebied van fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst en is zo betekenisvol voor kunstenaars en publiek. Met hoogwaardige tentoonstellingen wordt laagdrempelig een breed en divers publiek in staat gesteld kunst te beleven en te waarderen en worden ontmoetingen bevorderd tussen makers, kunstkijkers, kopers en opdrachtgevers. Aanvullend wil de Foundation door middel van educatieve activiteiten op inspirerende wijze uiteenlopende groepen interesseren voor fotografie, nieuwe mediakunst en videokunst om zo hun kennis daarover te verbreden en te verdiepen.

 

Beleidsplan

Stichting Pennings Foundation heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2022 - 2023.

De hoofdlijnen van dit beleidsplan vindt u hier.

Pennings Foundation onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en

Code Diversiteit en Inclusie.  

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning,

anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteitenverslag

Een verslag van de activiteiten van Stichting Pennings Foundation vindt u in het activiteitenverslag 2020

Een financieel overzicht vindt u hier.