top of page
Zoeken

Crosslab - Expositie ‘O’

door studenten Fontys Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Tilburg


Studenten Fontys bij Pennings Foundation tijdens Crosslab

In het afgelopen half jaar heeft een groep van 17 studenten van de Fontys Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in samenwerking bij de Pennings Foundation een project uitgevoerd binnen het vak ‘Crosslab’. In dit vak voeren studenten een project uit in de beroepspraktijk in samenwerking met opdrachtgevers en gastdocenten. Hierbij worden groepen gevormd met studenten van verschillende leerjaren, waarin de derdejaars de leiding nemen.


Meer informatie over Crosslab vind je hier:

https://www.penningsfoundation.com/post/32-cross


Het project bij Pennings is ontstaan naar aanleiding van een vraag vanuit Pennings om een tentoonstelling specifiek voor de doelgroep twintigers te ontwerpen en uit te voeren. Door de actuele veranderingen in de wereld omtrent Corona is het helaas niet meer mogelijk om de expositie bij Pennings door te laten gaan. Om die reden willen wij je graag via deze weg alsnog een kijkje bieden in dat wat de uiteindelijke tentoonstelling zou kunnen zijn.


Visuele voorstelling van de titel, ontworpen door de studenten

De titel van de tentoonstelling is O. Dit is een visualisatie van wat de studenten binnen het ontworpen concept over willen brengen aan de bezoekers. De vorm verbeeldt een idee dat elk einde ook weer een nieuw begin kan zijn. De studenten willen de beschouwer dan ook laten ervaren hoe het is om in het moment op jezelf te reflecteren en met een nieuw begin de expositie te verlaten. Vooral voor de doelgroep (de twintigers) is dit momenteel erg belangrijk. Twintigers hebben namelijk steeds vaker last van mentale klachten, als gevolg van bijvoorbeeld sociale media. Door de drang om continu ‘online’ te zijn en niks te willen missen ervaren steeds meer jongeren een continue druk die kwalijk kan zijn voor de mentale gesteldheid. Daarnaast leggen ook de onzekerheid en eenzaamheid van de actuele situatie een druk op de mentale gesteldheid van deze doelgroep.


De expositie richt zich op het zelf ervaren, omdat de studenten ervan overtuigd zijn dat hun doelgroep kunst wil beleven en meemaken. De beleving maakt dat de werken persoonlijker worden en de beschouwer zichzelf er makkelijk in kan verplaatsen, zowel fysiek als mentaal. Hiermee hopen de studenten vooral jongeren een nieuwe kijk op hun wereld te bieden.


In de maquette hieronder zie je hoe de expositie er in de ruimte van de Pennings Foundation uit zou komen te zien. Zoals je ziet is in de aangeboden ruimte door middel van een wand een looproute gevormd. Die route zal de bezoeker leiden door de expositie en het bovendien mogelijk maken om aan eventuele COVID-19 maatregelen te voldoen.


Maquette van de expositie 'O', gemaakt door de studenten

De looproute leidt de bezoeker eerst door een donkere gang. Deze is bedoeld om de bezoeker te desoriënteren en om een afscheiding te maken van het dagelijkse leven. Vervolgens komt de bezoeker in een kleine donkere ruimte waarin het werk van Kevin Breedveld wordt getoond. Kevin Breedveld is derdejaars student op de Academie voor Beeldende kunst en Vormgeving van Fontys in Tilburg. De studenten wilden naast een alumni kunstenaar (zie verderop in dit verhaal) ook een podium bieden aan een student die past bij de inhoud van de expositie.Het werk van Kevin wordt getoond via het medium Virtual Reality. In de ruimte zijn dan ook enkele VR-brillen beschikbaar voor de beschouwer om in het werk van Kevin te stappen. Het werk van Kevin gaat over een dystopische wereld waarin isolatie en eenzaamheid de boventoon voeren. De wereld is digitaal vormgegeven en door de VR-bril op te zetten staat de bezoeker dan ook meteen op een andere, onbekende plek. De bezoeker kan zich virtueel bewegen door een eenzaam appartement en ervaart in combinatie met angstige geluiden een dystopische wereld. Een wereld die helaas nog erg veel parallellen heeft met het hedendaagse.


Kevin Breedveld over zijn werk 2084:


Opgesloten, beklemmend en treurig zijn woorden die het klimaat aanvang maart goed kunnen beschrijven. Rond deze tijd is er begonnen met de creatie van het werk 2084. Waarbij de intenties v