top of page
Zoeken

#32 Crosslab

Aan het woord: Wiesje Peels en Anke van Iersel


Crosslab door gastdocent Anke van Iersel, noodgedwongen online vanuit huis. foto Anke van Iersel

Als gevolg van het coronavirus is Pennings Foundation sinds 13 maart gesloten. Toch is er één activiteit die nog doorgang vindt, het Crosslab. Maar wel in aangepaste vorm.

Wiesje Peels is fotograaf (zie blog #19) maar ook docent aan de voltijd opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Wiesje is, samen met collega Eline Ceelen, coördinator van het vak Crosslab. Het doel van het vak Crosslab is dat de studenten praktijkopdrachten uitwerken en daardoor ervaring opdoen in het werkveld. Gedurende het eerste, tweede en derde studiejaar maken ze een keuze uit het aanbod en doen daarmee in uiteenlopende disciplines ervaring op.

Er zijn nu 6 Crosslabs georganiseerd bij diverse culturele instellingen, waaronder EKWC in Oisterwijk, MU in Eindhoven, Artfact in Tilburg, eerder ook de Kunsthal in Rotterdam. Het zijn crossovers naar andere instellingen, vandaar de naam Crosslab. De opdrachten lopen zeer uiteen, van het ontwikkelen van een buitenschools cultuurprogramma voor kinderen in de leeftijd van de basisschool tot het aanleggen van een materialenbibliotheek en het organiseren van een kunstveiling. De hulpvraag is uiteraard opgesteld in samenwerking met de instelling. Zodoende snijdt het mes aan twee kanten: de studenten doen ervaring op, de instellingen ontvangen in ruil daarvoor advies in de vorm van een uitgewerkt plan of product.

Wiesje Peels vertelt vanuit huis over het vak Crosslab. schermfoto tijdens Facetime

Pennings Foundation doet voor het eerst mee. Petra Cardinaal had als vraag: “Maak een expositie voor begin twintigers.”

Ria Hermanussen, bestuurslid bij Pennings Foundation en verantwoordelijk voor de werkgroep educatie binnen de stichting, vult aan: “Achterliggende gedachte was: Geef ons advies over hoe wij deze leeftijdsgroep kunnen bereiken.”

Petra: “Het valt ons op dat jonge mensen die net van de middelbare school komen onze exposities, lezingen en workshops niet bezoeken. Hoe kunnen we ze bereiken?”

Aan het Crosslab doen 12 studenten mee uit het eerste, tweede en derde jaar. Het project is eind maart gestart en loopt door tot eind juni. Het doel is dat de studenten tot een tentoonstellingsconcept komen en deze eind juni pitchen. In september start er een vervolgproject dat loopt tot eind november. Een van de concepten zal dan worden uitgewerkt tot een heuse tentoonstelling, die te zien zal zijn in de zijruimte van Pennings Foundation. Vereiste is dat de expositie lens based art laat zien, dus fotografie, videokunst of new media art. De studenten kunnen zich als curatoren opstellen maar ook als kunstenaars.

(Het Crosslab bestaat uit twee keer 10 weken. De studenten ‘groeien’ na de zomervakantie door. De 1e-jaars worden 2e-jaars en de 2e-jaars worden 3e-jaars. Er stromen dan ook weer nieuwe 1e-jaars binnen. De 3e-jaars worden na de zomer ‘projectleiders’ en volgen dan binnen het crosslab de XL versie waarbij ze o.a. begeleid worden in subsidieaanvraag en budgetbeheer.)

De studenten voor het Pennings Crosslab zouden iedere donderdag samen komen bij Pennings Foundation. Maar door het coronavirus wordt het onderwijs nu noodgedwongen digitaal aangeboden, ook het Crosslab. Fotograaf Anke van Iersel is door Fontys als gastdocent aangetrokken. Zij fungeert als intermediair tussen de opleiding en de stichting.

Anke van Iersel informeert en begeleidt de studenten vanuit huis

Anke: “Het plan was om iedere donderdag van 9 tot 15 uur bij elkaar te komen bij Pennings, maar dat kan nu niet. We ontmoeten elkaar nu online, via Teams (van Microsoft). We beginnen de dag met een groepsvergadering. Dan bespreek ik wat we die dag gaan doen. Vervolgens gaan de studenten in kleine groepjes aan de slag. Ik kan dan steeds online inbellen bij een groepje en kijken hoe het groepje vordert.”

Het lesmateriaal is door Wiesje en Anke samengesteld. “Ik reik informatie aan en zorg voor ondersteuning en maak de vertaalslag naar het project bij Pennings. De dag sluiten we af met weer een groepsvergadering, waarbij de onderzoeksresultaten besproken worden. Het online lesgeven is een leuke ervaring, maar je mist de lichaamstaal, omdat je elkaar niet echt fysiek kunt zien.”

De eerste opdracht aan de studenten was om een ijkpersoon, een stereotypering, te bepalen. Hoe ziet een bezoeker van begin twintig eruit? Ieder groepje heeft een eigen ijkpersoon gecreëerd. Wat doet deze persoon? Is hij/zij student, net als zij? Wat zijn zijn/haar interesses?

Anke: “Het creëren van een ijkpersoon is een marketingtool dat je verder helpt, in ons geval helpt het bij het maken van een concept voor een expositie.”

Dat de studenten zelf ook twintigers zijn betekent dat ze maar hoeven kijken naar hun eigen belevingswereld. Ria, die als toehoorder heeft meegeluisterd, hoorde een van de studenten opmerken: “Bij exposities denken we aan stilstaand beeld, maar daar houden we eigenlijk niet van.” Kortom, er wordt ook nagedacht over andere vormen van presentatie.

We zijn benieuwd naar de concepten voor de expositie. De studenten gaan deze eind juni pitchen. We zijn ook benieuwd naar de expositie eind november.

Eind november staat ook een Crosslab Release Party op de planning, waarbij alle 6 crosslabs zich presenteren bij Pennings Foundation.

Wordt vervolgd.

Studenten over het vak Crosslab (2019):

188 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page