top of page
Zoeken

#23 Workshop door Forum BEELDtaal

Koen Verjans luistert naar een van de deelnemers. foto Hetty de Groot

Een van de speerpunten van Pennings Foundation is educatie. Er worden activiteiten, cursussen en workshops georganiseerd voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus.


Denk aan de portfolioreviewdagen, talentontwikkelingstrajcten, bezoek van scholen, maar ook aan de cursus Kunst Dichterbij. We organiseerden een workshop cyanotypie. Samen met DuPho organiseerden we een workshop fotoboeken maken en de workshop Visual Thinking Strategies.


In november 2019 gaf Forum BEELDtaal een workshop ‘Verhalende fotografie’, verspreid over twee dagdelen. Dat beviel zo goed dat dit het begin lijkt van een lange samenwerking.

Jorgen Polman aan het woord. foto Hetty de Groot

Forum BEELDtaal geeft regelmatig cursussen en workshops, zowel online als op locatie. Achter het forum gaan de namen schuil van Koen Verjans en Jorgen Polman. Beiden treden op als docent en coach. Ze houden zich bezig met – de naam zegt het al – het ontwikkelen van beeldtaal.


Een verslag van de workshop ‘Verhalende fotografie’ die plaatsvond op zaterdag 16 en 30 november:


De inschrijving stond open voor iedereen die fotografeert maar die met zijn foto’s een verhaal wil kunnen vertellen. Dat leverde een gemêleerde groep op, van de enthousiaste vrijetijdsfotograaf tot de docent van een vakgerichte opleiding.


Na een kennismakingsronde waarbij iedere deelnemer vertelde waar hij/zij in de fotografie mee bezig was en wat hij/zij verwachtte van de workshop, startte Koen Verjans met het theoretische deel van de workshop. Het uitgangspunt was: ‘Maak je een foto van iets of over iets?’


UItleg door Koen Verjans. foto Hetty de Groot

Dat zette meteen de toon. “Als je foto’s ‘van’ iets maakt, zijn de beelden al gauw saai. Maar als je foto’s ‘over’ iets maakt kies je een invalshoek. Je neemt een mentaal standpunt in.”


“Vraag jezelf eerst af: maak ik de foto’s voor mezelf of voor een publiek?”

Verjans verwees naar een uitspraak van de Amerikaanse fotograaf Ansel Adams: “There are always two people in every picture: the photographer and the viewer.” (Iedere foto kent twee personen, de fotograaf en de toeschouwer.)


“Je gaat iets laten zien aan het publiek. De vraag is wat wil je laten zien en waarom?

Belangrijk is het vermijden van toevalligheden die niet bijdragen aan het verhaal. Word je bewust van de betekenis van wat je laat zien.”