top of page

 

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT – ZAKELIJK NETWERKER 

 

Pennings Foundation is hét presentatie- en kennisplatform voor fotografie en videokunst in Eindhoven.

We presenteren exposities met uiteenlopende thema’s, organiseren een breed lezingen-, educatie- en activiteitenprogramma

en beheren een omvangrijke bibliotheek met een unieke verzameling Nederlandse fotoboeken. 

Voor onze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die zich kan vinden in de profielschets van zakelijk netwerker

 

Zakelijk netwerker 

Je bent goed ingevoerd in het regionaal en/of landelijk ondernemersveld. Je hebt een sterke affiniteit met fotografie en/of andere kunstvormen en ontmoet met regelmaat andere ondernemers. Jij staat er voor dat cultuur goed ingebed wordt in de maatschappij

om mensen te verbinden en te verrijken. Of dat nu gaat om volwassenen in hun vrije tijd, kinderen op school of de makers in hun ateliers. Cultuur is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. En daar moet financiële ruimte voor gemaakt worden.

Via jouw netwerken weet je deze boodschap te delen en te verspreiden. Je bent een communicatief sterk persoon die mensen

aan zich weet te binden. Je enthousiasmeert en werkt op een prettige manier samen. Ideeën van andere leden van de RvT

weet jij om te zetten in concrete acties om het bestaansrecht van de foundation zeker te stellen.  

 

Als lid van de Raad van Toezicht 

  • Bezit je algemene bestuurlijke kwaliteiten. 

  • Weet je wat er in de samenleving speelt en kunt dit vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten, op integere wijze en rekening houdend met wet- en regelgeving zoals de Governance Code Cultuur.  

  • Weet je afstand te bewaren tot de professionele organisatie en functioneer je op strategisch niveau. 

  • Weet je de juiste vragen te stellen. 

  • Weet je de balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken, ben je pro-actief en helder in je communicatie. 

  • Ben je een teamspeler met gevoel voor humor. 

  • Opereer je onafhankelijk en is er geen sprake van onverenigbare belangen, posities of relaties. 

 

Benoeming 
Benoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. Nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, de directie gehoord hebbende. De beoogde benoeming gaat in per 1 januari 2023. 

Vergaderingen 
De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor reguliere vergaderingen.  

 

Bezoldiging 
Het lidmaatschap van de Raad is onbezoldigd. Onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed. 

 

Heb je belangstelling voor deze functie reageer dan door een motivatie en cv te sturen naar solliciteren@penningsfoundation.com. Reageren is mogelijk t/m 20 november 2022. 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met: 

  • Theo Derksen (Voorzitter Raad van Toezicht)  +31 (0)6 835 42 294  

  • Petra Cardinaal (Directeur-bestuurder) +31 (0)6 255 84 157  

bottom of page