top of page
15.05.21 - 28.08.21

Zul je met mij (Preview)

Gerdien Wolthaus Paauw

best greenhouse (002).jpg

Twintig jaar nadat haar moeder overleed aan de dodelijke zenuw-spierziekte ALS, deed Gerdien wat ze tot dan toe niet durfde.

--------

Twenty years after her mother died from the deadly nerve-muscle disease ALS, Gerdien did what she did not dare to do until then.

Ze opende de doos met ‘levenstekens’ van haar moeder: briefjes die haar moeder had geschreven toen ze niet meer kon praten. Ook zocht ze mensen op die haar moeder goed hebben gekend. Deze hernieuwde kennismaking inspireerde haar tot het maken van associatieve foto’s tijdens een Artist in Residence bij OBRAS in Portugal. Deze foto’s zijn samen met de briefjes en citaten van nabestaanden gebundeld in ‘Zul je met mij – foto-essay over liefdevol rouwen’.

‘Zul je met mij...’ is intuïtief en beeldend en raakt emoties die veel mensen herkennen.


Gerdien Wolthaus Paauw (1965) zegde op 34-jarige leeftijd haar baan als projectmanager vaarwel en koos voor een leven als professioneel fotograaf. In 2005 studeerde ze af aan de Fotoacademie Amsterdam. Sinds 2003 legt ze de ontwikkelingen vast in de Spoorzone (‘Wheels of Time’) in haar woonplaats Tilburg. Behalve de registratie van de veranderingen, roept deze documentaireserie ook vragen op over de werking van ons geheugen en fotografie als anker tegen de vergetelheid. Transformatie is een terugkerend thema in haar werk.


Tijdens deze presentatie houdt Gerdien Wolthaus Paauw een lezing over haar werk.


--------


She opened her mother's box of ‘life signs’ - notes her mother had written when she could no longer speak. She also visited people who knew her mother well. This renewed acquaintance inspired her to take associative photos during an Artist in Residence at OBRAS in Portugal. These photos, along with notes and quotes from relatives, are bundled in ‘Zul je met mij – foto-essay over liefdevol rouwen’ (Will you be with me - photo essay on mourning in a loving way).

‘Will you be with me... ‘ is intuitive and expressive and touches emotions that many people recognize.


At the age of 34 Gerdien Wolthaus Paauw (1965) quit her job as project manager and chose a life as a professional photographer. In 2005 she graduated from the Fotoacademie Amsterdam. Since 2003, she has documented transformations in the Spoorzone (‘Wheels of Time’) in her hometown Tilburg. Besides the registration of the changes, this documentary series also raises questions about how our memory works and how photography works as an anchor against oblivion. Transformation is a recurring theme in her work.


During this presentation, Gerdien Wolthaus Paauw will give an artist talk.

Opening
15 mei 2021

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page