top of page
06.11.2021 - 13.11.2021

UNCOVER21

Forum BEELDtaal

best greenhouse (002).jpg

UNCOVER is een tweejaarlijks evenement rondom verhalende fotografie van Forum BEELDtaal.
Onderdeel van Uncover is een expositie door ‘afstudeerders’ aan de vierjarige opleiding bij Forum BEELDtaal.

UNCOVER is a biennial event about Storytelling by Forum BEELDtaal.
Part of Uncover is an exhibition by 'graduating students' of the four-year program at Forum BEELDtaal.

Foto: Susan Waltman

Het seriematig werken is een vast onderdeel binnen de fotografie, maar wat er allemaal bij komt kijken, dat ontdek je pas wanneer je er zelf mee aan de slag gaat. De eindopdracht voor de vierjarige opleiding bij Forum BEELDtaal is het maken van een serie. De nieuwe lichting ‘afstudeerders’ exposeert haar eindopdrachten op UNCOVER21, wat dit jaar plaatsvindt in de mooie ruimte van Pennings Foundation. De deelnemende fotografen zijn: Connie Akkermans, Arold van der Aa, Geri Put, Susan Waltman, Robert van Heumen, Lucia Berg en Theo Finger.


Meer info: https://www.fotografieforumbeeldtaal.nl/uncover/


----


Working in series is a standard part of photography, but you only discover what it involves when you start working with it yourself. The final assignment for the four-year program at Forum BEELDtaal is to make a series. The new batch of 'graduating students' will exhibit their final assignments at UNCOVER21, which will take place this year in the beautiful space of Pennings Foundation. The participating photographers are: Connie Akkermans, Arold van der Aa, Geri Put, Susan Waltman, Robert van Heumen, Lucia Berg and Theo Finger.


More info: https://www.fotografieforumbeeldtaal.nl/uncover/

Opening
Zaterdag 6 november om 17.00

Opening
Saturday, November 6 at 17:00

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page