top of page
30.08.20 - 5.12.20

Talent Wall 4

Mirte van Duppen

best greenhouse (002).jpg

Mirte van Duppen werkt aan een video-installatie over de automatisering van de landbouw in Nederland. Over hoe productieprocessen en technologische innovatie in Nederland ons (opnieuw) doen nadenken over de relatie tussen natuur en cultuur, technologie en ambacht en het traditionele onderscheid tussen stad en platteland.

AGRIVALLEY
Nederland als de Silicon Valley van de landbouw

 

We hebben de neiging technologische veranderingen als angstaanjagend te zien, terwijl ze ook kansen bieden. De landbouw verkeert in staat van verandering, er wordt ontzettend veel geautomatiseerd. Bij elke productiefase worden machines betrokken. Optimalisatie, efficiëntie en meer controle leidt tot een hogere productiviteit. Bijvoorbeeld het monitoren van de koeien door automatische en continue bewaking, waardoor het welzijn en de productiviteit van elke koe wordt gegarandeerd. 

Hoe veranderen deze ontwikkelingen het uiterlijk van het platteland? Zal het platteland van de toekomst veel afwijken van onze huidige, misschien romantische, kijk op landbouw en boeren? Hoe is de interactie tussen de mens en de machine? Hoe zal de boer zelf te midden van deze ontwikkelingen veranderen? Is de boer van de toekomst een data-analist? 

 

Een groot gedeelte van de film ‘AgriValley’ is opgenomen in Brabant. Ook de provincie Noord-Brabant staat voor een grote opgave: de agrarische sector verandert snel en het is de vraag wat deze veranderingen betekenen voor de boer. “Met mijn film maak ik die verandering van het landschap en de rol van de boer inzichtelijk.”

 

Een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van landbouw is precisielandbouw, zoals bij boer Jacob van Borne. Hij brengt met sensoren op trekkers en drones zijn land in kaart. Dankzij GPS rijdt Jacob altijd de kortste route, en kan hij zijn aardappels tot op de centimeter nauwkeurig poten, voeden en oogsten.

 

Mirte van Duppen (1990, Tilburg) is (video-)kunstenaar. In 2015 is zij afgestudeerd aan de master Graphic Design van het Sandberg Instituut in Amsterdam, na het volgen van een bacheloropleiding Design aan het ArtEZ in Arnhem. Van Duppen’s werk gaat over de functies, verhoudingen, transformaties van (stedelijke) landschappen en de interactie van de mens met zijn omgeving. Van Duppen gebruikt de werkelijkheid (wat we zien) en fictieve elementen (wat we ons voorstellen) als tools voor analyse en compositie. 

 

AgriValley is een zelf geïnitieerd project dat mede mogelijk gemaakt wordt door Stimuleringsfonds Talentontwikkeling, Impulsgelden Provincie Noord-Brabant en KunstLoc Brabant.

Opening
Zondag 30 augustus 2020 om 15.00 uur. Kunsthistoricus Anneke van Wolfswinkel zal rond 15.30 uur de kunstenaars interviewen. De opening wordt opgeluisterd door wereldmuziek van Burning Blood Group, een initiatief van Carola Eijsenring.

Sunday, August 30, 2020 at 15:00. Around 15:30 art historian Anneke van Wolfswinkel will interview the artists. The opening will be graced by world music from Burning Blood Group, an initiative of Carola Eijsenring.

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page