top of page
11.06.22

Killing Time

Eleni Ploumi

best greenhouse (002).jpg

Zaterdag 11 juni 2022.
Ontvangst vanaf 17.00 uur met koffie of thee.
Aanvang performance 17.30 uur.
Borrel na afloop.
Tickets via https://bit.ly/3wEqVGU

We zien twee lichamen. Een houten lichaam en een vlezig lichaam. Het houten lichaam is stijf, solide, koppig. Heeft rechte gedefinieerde lijnen en hoeken. Het vlezige lichaam is buigzaam en zacht, maar toch sterk, steeds van vorm veranderend. Het kan ook koppig zijn. Het houten lichaam is er, altijd - als een voorwaarde. Het vlezige moet er zijn weg in vinden, eronder, erop en eromheen. Moeten deze twee één lichaam worden?


Met behulp van een zware houten bank als een fysieke vorm van een constructie onderzoekt Eleni haar relatie tot deze constructie in wat een duet wordt tussen een vlezig en een houten lichaam. Hoe kan ze de bank bewegen, zichzelf eromheen en erin bewegen, wat zijn de conflicten, de kwetsbaarheid, de machtsverhoudingen die uit hun interactie voortkomen?


Eleni Ploumi (1988, Griekenland) is een performer en choreograaf gevestigd in Tilburg. Ze studeerde af aan de Bachelor Choreografie aan de Fontys Dansacademie (2016) en ontwikkelt sindsdien haar eigen choreografisch werk. Na verschillende projecten binnen broedplaats Makershuis Tilburg te hebben ontwikkeld, startte Eleni Ploumi in januari 2020 haar meerjarige samenwerking met DansBrabant via PLAN Talentontwikkeling Brabant, een talentontwikkelingsprogramma in Nederland dat haar gedurende drie jaar ondersteunt om haar werk te ontwikkelen.


Als dansmaker treedt Eleni altijd op in haar eigen werk, want gedurende een live optreden raakt ze geboeid door de krachtige relatie tussen haar en het publiek. Haar fascinatie is om het publiek mee te nemen in een intense beleving en deze te delen op verschillende niveaus, maar toch samen. Haar performancekunst wordt gekenmerkt door een hoge en intense fysicaliteit gecombineerd met theatrale elementen. In haar zoektocht om de traditionele formats van theater en performance uit te dagen, verkent ze de performatieve ervaring binnen verschillende contexten en ruimtes.


---


We see two bodies. A wooden and a fleshy one. The wooden is rigid, solid, stubborn. Has straight defined lines and corners. The fleshy is bendy and soft, yet strong, invariably shifting shapes. It can be stubborn as well. The wooden body is there, always there - as a condition. The fleshy one needs to find its way on, in underneath, on top and around it. Should these two become one body?


Using a wooden heavy bench as a physical form of a construct, Eleni investigates her relation to this construct in what becomes a duet between a fleshy and a wooden body. How can she move it, move herself around it and within it, what are the conflicts, the vulnerability, the power relationships arising from their interaction?


Eleni Ploumi (1988 – Greece) is a performer and choreographer based in Tilburg, NL. She graduated from the Bachelor of Choreography at Fontys Dance Academy (2016) and has been developing her own choreographic work ever since. After developing several projects in Makershuis Tilburg, Eleni Ploumi joined DansBrabant in January 2020 via PLAN Talentontwikkeling Brabant, a talent development program in the Netherlands which provides her support to develop her work for three years.  


As a dance maker she always performs in her own creations, for she is enthralled by the potent relation between her and the audience during a live performance. Her fascination lies in taking the audience along with her in an intense experience and share this experience in different levels, but still together. She strongly inclines towards performance art and her work is characterized by high and intense physical activity combined with theatrical elements.
On a quest of challenging the traditional formats of theater and performance, she is exploring the performative experience within different contexts and spaces.

Opening

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page