top of page
21.11.20 - 28.03.21

Expositie ‘O’

Crosslab

best greenhouse (002).jpg

Deze unieke tentoonstelling is het resultaat van de samenwerking tussen Pennings Foundation en studenten van het Crosslab-programma van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

--------

This unique exhibition is the result of the collaboration between Pennings Foundation and students from the Crosslab program of the course Visual Arts and Design Teacher at Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Onze vraag was: hoe bereiken wij twintigers? De studenten deden onderzoek en stelden criteria op. Een tentoonstelling die jongeren aanspreekt moet volgens hen interactief zijn, bewegend beeld bevatten, inhoudelijke urgentie hebben, actueel en inclusief zijn en humor bevatten. Deze uitgangspunten werken ze uit in een daadwerkelijke tentoonstelling bij Pennings Foundation.


In het afgelopen half jaar heeft een groep van 17 studenten van de Fontys Academie voor Beeldende kunst en Vormgeving in Tilburg in samenwerking bij Pennings Foundation een project uitgevoerd binnen het vak Crosslab. In dit vak voeren studenten een project uit in de beroepspraktijk in samenwerking met opdrachtgevers en gastdocenten. Voor Pennings Foundation hebben de studenten een tentoonstelling ontworpen specifiek voor de doelgroep 'twintigers'. Helaas is de tentoonstelling door Corona afgelast, maar als compensatie willen de studenten toch graag het concept met de bezoekers delen. Dit doen ze door middel van een verhaal op het blog en een maquette op locatie met uitleg.


--------


We asked: how do we reach people in their twenties? The students did research and formulated criteria. According to them, an exhibition that appeals to young people must be interactive, contain moving images, have substantive urgency, be topical and inclusive and contain humor. They work out these principles in an actual exhibition at Pennings Foundation.


In the past six months, a group of 17 students from the Fontys Academie voor Beeldende kunst en Vormgeving in Tilburg has carried out a project within the Crosslab course in collaboration with the Pennings Foundation. In this course, students carry out a project in professional practice in collaboration with clients and guest lecturers. For the Pennings Foundation, the students have designed an exhibition specifically for the 'people in their twenties'. Unfortunately, the exhibition has been canceled by Corona. However, as compensation the students would still like to share the concept with the visitors. They do this by means of a story on the blog and a model on location with explanation.

Opening
21 november 2020

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page