top of page
15.05.21 - 20.06.21

De kunst van het kijken

Hanneke Janssen

best greenhouse (002).jpg

Een tentoonstelling samengesteld door Hanneke Janssen.
--------
An exhibition curated by Hanneke Janssen.

Na vijf jaar digitaal KUNSTADVIES Hanneke Janssen, gaat er een grote wens van haar in vervulling om een fysieke tentoonstelling te kunnen maken bij Pennings Foundation.


Met de tentoonstelling DE KUNST VAN HET KIJKEN, en de geplande educatieve activiteiten gedurende deze tentoonstelling hoopt zij, als KUNSTADVIES Hanneke Janssen, ontmoetingen te bevorderen tussen kunstenaars, kunstkijkers, kopers en opdrachtgevers.


Hanneke Janssen is al dertig jaar in Eindhoven werkzaam in de kunst, waarvan de laatste vijf jaar met haar bedrijf KUNSTADVIES Hanneke Janssen. Het eerste lustrum is aanleiding voor deze bijzondere tentoonstelling. Er wordt werk getoond uit diverse disciplines, waaronder fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, glas en mixed media.


Zij heeft een persoonlijke keuze gemaakt uit het werk van de kunstenaars: Zan van Alderwegen, Arjan van Arendonk, Linda Arts, Cor van Dijk, Frank Eerhart, Frans Franciscus, Christie van der Haak, Willem Harbers, Guus Koenraads, Toos Nijssen, Iris le Rütte, Ies Schute, Eja Siepman van den Berg, Rudi Struik en Yumiko Yoneda. Om van dit lustrum een feest te maken, hebben deze kunstenaars een multiple/editie vervaardigd in een oplage van 5 stuks voor de speciale prijs van 500 euro.


Daarnaast wordt werk getoond van de kunstenaars: Leon Adriaans, Armando, Jan Dibbets, Jan Henderikse, Maria van Kesteren, Jan van Munster, Paul Panhuysen en J.C.J. Vanderheyden. Beeldend kunstenaars met wie Hanneke Janssen vanaf het begin van haar carrière in de kunstwereld heeft gewerkt, eerst vanuit Galerie Willy Schoots, later vanuit Galerie Janssen. “Kunstenaars waarin ik altijd heb geloofd, die ik bewonder en van wie het werk er vandaag de dag toe doet en dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Mede dankzij hen heb ik mijn kijken naar kunst ontwikkeld.”


Het doel van deze expositie is een dialoog op gang te brengen tussen verschillende disciplines en de beeldtaal van uiteenlopende kunstenaars, maar ook om beeldend kunstenaars in contact te brengen met elkaar en met de bezoekers.


Activiteiten:

  • Zondag 23 mei wordt een meet-and-greet georganiseerd met de kunstenaars die speciaal voor de lustrumviering een multiple/editie hebben gemaakt (oplage 5, prijs 500 euro). 

  • Zondag 6 juni wordt een middag georganiseerd met betrekking tot het aanleggen en conserveren van een kunstverzameling.

  • Zondag 20 juni finissage.


Voor meer informatie zie: www.dekunstvanhetkijken.nl


De openingstijden zijn verruimd: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Eerste en Tweede Pinksterdag (23 en 24 mei) geopend van 12.00 tot 18.00 uur.


-----


The art of looking


After five years of digital KUNSTADVIES (art advice) Hanneke Janssen, a great wish of hers has come true to be able to create a physical exhibition at Pennings Foundation.


With the exhibition THE ART OF LOOKING, and the planned educational activities during this exhibition, she hopes, as KUNSTADVIES Hanneke Janssen, to promote encounters between artists, art viewers, buyers and clients.


Hanneke Janssen has been working in the arts in Eindhoven for thirty years, the last five years with her company KUNSTADVIES Hanneke Janssen. The first lustrum is the reason for this special exhibition. Work will be shown from various disciplines, including photography, painting, sculpture, ceramics, glass and mixed media.


She has made a personal choice from the work of the artists: Zan van Alderwegen, Arjan van Arendonk, Linda Arts, Cor van Dijk, Frank Eerhart, Frans Franciscus, Christie van der Haak, Willem Harbers, Guus Koenraads, Toos Nijssen, Iris le Rütte, Ies Schute, Eja Siepman van den Berg, Rudi Struik and Yumiko Yoneda. To make this lustrum a party, these artists have produced a multiple / edition in an edition of 5 pieces for the special price of 500 euros.


In addition, work is shown by the artists: Leon Adriaans, Armando, Jan Dibbets, Jan Henderikse, Maria van Kesteren, Jan van Munster, Paul Panhuysen and J.C.J. Vanderheyden. Visual artists with whom Hanneke Janssen has worked in the art world from the beginning of her career, first from Galerie Willy Schoots, later from Galerie Janssen. “Artists I have always believed in and admired. And whose work matters today and which has not lost any of its topicality. It is partly thanks to them that I have developed my view of art.”


The aim of this exhibition is to initiate a dialogue between different disciplines and the visual language of various artists, but also to bring visual artists into contact with each other and with the visitors.


Activities:

  • On Sunday May 23, a meet-and-greet will be organized with the artists who have created a multiple / edition especially for the anniversary celebration (edition 5, price 500 euros).

  • On Sunday June 6 a meeting will be organized about the creation and conservation of an art collection.

  • Sunday June 20 finissage.


For more information see: www.dekunstvanhetkijken.nl


The opening hours have been extended: Wednesday to Sunday from 12:00 to 18:00. Pentecost (May 23 and 24) open from 12:00 to 18:00.

Opening
Opening zaterdag 15 mei 2021: 14.00 uur en 16.00 uur (volgeboekt).
--------
Opening Saturday, May 15, 2021: 14:00 and 16:00 (fully booked).

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page