top of page

za 18 nov

|

Pennings Foundation

Toekomstverkenning fotoclubs - Discussiemiddag

Fotoclub in 2035, zijn er nog fotoclubs in de toekomst?

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Toekomstverkenning fotoclubs - Discussiemiddag
Toekomstverkenning fotoclubs - Discussiemiddag

Tijd en locatie

18 nov 2023, 13:00 – 17:30

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Over het evenement

(English below)

Op 18 november gaan deelnemers van deze discussiebijeenkomst op zoek naar een fotoclub in het jaar 2035, ondersteund door een panel van bestuursleden van een aantal fotoclubs, Fotobond, CKE, Pennings Foundation en Bob Alisic, voorzitter van Fotoclub Ericamera.

Fotoclubs die al tientallen jaren bestaan hebben te kampen met vergrijzing. Er komen niet of nauwelijks nieuwe leden bij. Toch ontstaan er, bijvoorbeeld naar aanleiding van cursussen, ook weer nieuwe fotoclubs. Onder fotografen leeft kennelijk wel de behoefte om samen te komen en te sparren.

De discussiebijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Fotoclub Ericamera in het kader van haar 50-jarig jubileum.

Programma:

13:00 - 13:30 Inloop met koffie/thee

13:30 - 14:30 Toekomstverkenning - deel 1

14:30 - 14:45 Korte pauze

14:45 - 15:45 Toekomstverkenning - deel 2

15:45 - 16:00 Korte pauze

16:00 - 17:00 Fotowedstrijd: “Oud ontmoet jong”.

Bespreking van Top 10 foto's door de jury en uitreiking van de prijzen.

Afsluiting van Jubileum Programma 2023 van Fotoclub Erikamera.

17:00 - 17:30 Napraten en rondkijken

Gratis toegang

---

Future outlook photo clubs

Discussion meeting

Photo club in 2035, will there still be photo clubs in the future?

On November 18, participants of this discussion meeting will look for a photo club in the year 2035, supported by a panel of board members from a number of photo clubs, Fotobond, CKE, Pennings Foundation and Bob Alisic, chairman of Fotoclub Ericamera.

Photo clubs that have existed for decades are struggling with an aging population. There are few, if any, new members. Yet new photo clubs are also emerging, for example as a result of courses. Apparently there is a need among photographers to get together and discuss matters.

The discussion meeting is organized in collaboration with Photo Club Ericamera on the occasion of its 50th anniversary.

Program:

13:00 - 13:30 Walk-in with coffee/tea

13:30 - 14:30 Future exploration - part 1

14:30 - 14:45 Short break

14:45 - 15:45 Future exploration - part 2

15:45 - 16:00 Short break

16:00 - 17:00 Photo competition: “Old meets young”.

Discussion of Top 10 photos by the jury and presentation of the prizes.

Closing of Jubilee Program 2023 of Photo Club Erikamera.

17:00 - 17:30 Talk and look around

Free entrance

Tickets

  • Gratis

    € 0,00
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page