top of page

do 11 mei

|

Pennings Foundation

Boekpresentatie - Mirte van Duppen

Wees welkom!

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Boekpresentatie - Mirte van Duppen
Boekpresentatie - Mirte van Duppen

Tijd en locatie

11 mei 2023, 19:30 – 21:00

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Over het evenement

(English below)

“Toen ik zeven jaar oud was, liep ik voor het eerst een onbekend landschap in. Een kas. Al mijn zintuigen werden getriggerd door het vocht, de hitte en de geur. Ik herinner me nog steeds deze verwondering. Meer dan twintig jaar later leg ik deze landschappen vast en geef ik de spanning tussen mens en machine weer. Futuristische en poëtische, bijna droomachtige beelden, geven inzicht in de enorme impact van de technische innovatie op de agrarische sector.” (Mirte van Duppen)

Na diverse video-installaties is er nu ook het boek ‘AgriValley’. Donderdagavond 11 mei 2023 wordt het boek gepresenteerd bij Pennings Foundation.

Programma:

19.00 uur inloop

19.30 uur Mirte van Duppen in gesprek met schrijver en journalist Willem Claassen

21.00 uur verwachte eindtijd

Willem Claassen (1982) schreef voor ‘AgriValley’ het verhaal ‘De Beat’ over het melkveebedrijf van zijn vader. Als een buitenstaander blikt hij terug op zijn jeugd die werd bepaald door het ritme van het dreunende geluid van de melkmachine. Aan de hand van videobeelden en zijn bijdrage ‘De Beat’ gaat Mirte met hem in gesprek over de rol van de mens in het landschap en onze persoonlijke connectie met het landschap.

Boek | special edition

Boek ‘AgriValley’ (Jap Sam Books, 2023):  30 euro

Special edition: gesigneerd boek ‘AgriValley’ met print op Fine Art Dibond: 150 euro

(keuze uit: Tulpenteler, Tomatenteler, Orchideeënteler)

Mirte van Duppen (1990, Tilburg) is (video-)kunstenaar met een grafische achtergrond. Filmen is voor haar een denkproces, een manier om onbekende situaties te verkennen. In haar films analyseert ze de structuren, functies en transformaties van (stedelijke) landschappen en de interactie van de mens met zijn omgeving. Ze gebruikt de werkelijkheid (wat we zien) en fictieve elementen (wat we ons verbeelden) als gereedschap voor analyse en compositie. Zij volgde haar opleiding aan ArtEZ in Arnhem en Sandberg Instituut (master) in Amsterdam.

Gratis toegang, wel graag aanmelden

---

“When I was seven years old, I walked into an unfamiliar landscape for the first time. A greenhouse. All my senses were triggered by the moisture, heat and smell. I still remember this amazement. More than twenty years later, I capture these landscapes and depict the tension between man and machine. Futuristic and poetic, almost dreamlike images, provide insight into the enormous impact of technical innovation on the agricultural sector.”  (Mirte van Duppen)

After various video installations, the publication 'AgriValley' is ready. The book will be presented at the Pennings Foundation on Thursday evening, May 11, 2023.

Program:

19:00 walk-in

19:30 Mirte van Duppen in conversation with writer and journalist Willem Claassen

21:00 expected end time

For 'AgriValley', Willem Claassen (1982) wrote the story 'De Beat', about his father's dairy farm. As an outsider, he looks back on his childhood, which was defined by the rhythm of the thumping sound of the milking machine. Based on video images and his contribution 'The Beat', Mirte will talk to him about the role of humans in the landscape and our personal connection with the landscape.

Book | special edition

Book ‘AgriValley’ (Jap Sam Books, 2023):  30 euros

Special edition: signed book 'AgriValley' with print on Fine Art Dibond: 150 euros

(choice of: Tulip grower, Tomato grower, Orchid grower)

Mirte van Duppen (1990, Tilburg) is a (video) artist with a graphic background. For her, filming is a way of thinking, a way of exploring unknown situations. In her films she analyzes the structures, functions and transformations of (urban) landscapes and the interaction of man with his environment. She uses reality (what we see) and fictional elements (what we imagine) as tools for analysis and composition. She studied at ArtEZ in Arnhem and Sandberg Institute (master) in Amsterdam.

Free entry, please register 

Tickets

  • Gratis

    € 0,00
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page