top of page
Congo

CARL DE KEYZER
11 december 2021 - 16 april 2022 

Tussen 2003 en 2009 bezocht de Belgische fotograaf meerdere keren Congo, op zoek naar restanten van de Belgische kolonisatie. 

Beschouwende opdracht 

Samen bekijken we de tentoonstelling aan de hand van Visual Thinking Strategies. (VTS is een methode van kunstbeschouwing die gebaseerd is op “Kijken – denken – bespreken” aan de hand van drie vragen.) We bespreken zo de getoonde werken met hun thematiek en de persoonlijke interpretatie van de leerlingen.  

Praktijkopdracht 

Ga op zoek naar sporen uit het verleden vastgelegd met fotografie. Bijvoorbeeld een oude foto van je familie, je huis of een ander onderwerp dat je persoonlijk aanspreekt.  Reageer op de oude foto door er een nieuwe foto bij te maken waarop je laat zien welke sporen van het verleden er nog zichtbaar zijn. Beschrijf je keuze en motivatie. 

 

Voorbeeld: Ik heb gekozen voor een foto van mijn Oma Helena. Ik heb haar nooit gekend maar krijg van mijn moeder (Helena’s dochter) altijd te horen dat ik zoveel op haar lijk. Ik heb het portret vrij nagemaakt, dus niet helemaal precies, zodat je ondanks de oude sfeer wel verschil in tijd ziet. De foto van mijn oma is gemaakt eind jaren dertig van de vorige eeuw. De foto van mijzelf dus bijna honderd jaar later! Ik ben zelf een spoor van het verleden, door de gelijkenis.  

SintLucas 4de jaars-bezoek bib-1.jpg
bottom of page