top of page
VTS Rondleiding

VTS RONDLEIDING DOOR DE TENTOONSTELLING
Gehele schooljaar mogelijk

Vind je een tentoonstelling interessant? Past de thematiek bij onderwerpen besproken in de klas? Kom met heel de klas langs bij Pennings Foundation en breng een verdieping aan in het onderwijsprogramma door samen de dialoog op te zoeken aan de hand van kunst.  Wij bieden VTS rondleidingen aan bij alle tentoonstellingen. 

 

VTS is een methode van kunstbeschouwing die in de kern gebaseerd is op KIJKEN met een voor de hand liggende drie-traps-methode: “Kijken – denken – bespreken”. De docent van Pennings Foundation nodigt de leerlingen uit om naar een kunstwerk te kijken en vervolgens aan de hand van een aantal vragen een dialoog te hebben met elkaar. De vragen zijn open van aard en specifiek voor de methode ontwikkeld: 

 

Vraag 1: Wat gebeurt er in deze afbeelding? 

(hypothese-vorming, associatief denken, taalontwikkeling en – verrijking) 

 

Vraag 2: Waaraan zie je dat… 

(taalontwikkeling, creatief en associatief, kritisch denken, respect voor andermans observatie, luisteren naar elkaar) 

 

Vraag 3: Wat kunnen we nog meer ontdekken? 

(zelfkritisch denken, beschouwend denken, reflectie en luisteren naar elkaar) 

 

 

De gespreksleider vraagt aan de leerlingen om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Deze aanpak stimuleert een actieve deelname aan het gesprek en toetst de gedachten en interpretaties. Iedere inbreng wordt als neutraal gewaardeerd. Er is geen goed of fout, wat je ziet dat zie je nu eenmaal. Op deze manier praten de leerlingen gezamenlijk over het kunstwerk en wat het zou kunnen betekenen. 

 

VTS motiveert mensen om een persoonlijke verbinding met een kunstwerk aan te gaan, het appelleert aan het eigen referentiekader en inlevingsvermogen. Omdat de methode de nieuwsgierigheid prikkelt en de verschillende zienswijzen met elkaar gedeeld worden, levert het plezier op, in een veilige sfeer en met respect voor elkaars mening. 

blog26-scholenbezoek Huygens-Theo met le
bottom of page