top of page
14.05.22 - 25.06.22

Op Kracht en Karakter – Nederlandse vrouwen in de topsport

Laura de Mildt

best greenhouse (002).jpg

Met portretten van ruim 100 vrouwen uit 45 sportdisciplines beoogt Laura de Mildt een representatief beeld te geven van de Nederlandse topsportvrouw, waarbij ze geen onderscheid maakte in leeftijd, prestaties, lichaamsbeperkingen of achtergrond. Het zijn allemaal vrouwen die duidelijk staan voor wie ze zijn en wat ze doen.

With portraits of more than 100 women from 45 sports disciplines, Laura de Mildt aims to give a representative picture of the Dutch top sportswoman, by making no distinction in age, performance, physical limitations or background. They are all women who clearly stand for who they are and what they do.

Laura de Mildt maakte tijdens de covid-pandemie een fotoboek over sportvrouwen:

'OP KRACHT EN KARAKTER - Nederlandse vrouwen in de topsport’ (Lecturis, 2021)


Het boek kreeg na publicatie meteen veel belangstelling en lovende recensies in onder andere het NRC, FD Persoonlijk, Vrouw (Telegraaf), Friesch Dagblad en andere dag- en weekbladen.


Bij Pennings Foundation worden de beelden uit het boek voor het eerst in een expositie gepresenteerd.


Na eerder te hebben samengewerkt met voormalig topsportsters Anouk Hoogendijk (voetbal) en Fatima Moreira de Melo (hockey), kwam Laura op het idee om sportvrouwen op een andere manier in beeld te brengen.


Begin december 2021 is het fotoboek 'OP KRACHT EN KARAKTER' uitgekomen met ruim 100 portretten van onze Nederlandse vrouwen in de topsport: het aanstormend talent, de huidige kampioenen en de heldinnen uit het verleden.


“De tomeloze ambitie, passie en de vaak onnavolgbare manier waarop zij hun doelen behalen maakten mij nieuwsgierig en inspireerden mij om deze vrouwen te volgen en te bundelen in een boek. Wie is de vrouw achter de sport?


Met ruim 100 vrouwen uit 45 sportdisciplines heb ik een afspiegeling willen maken van de Nederlandse topsportvrouw, waar ik geen onderscheid heb gemaakt in leeftijd, prestaties, lichaamsbeperkingen of achtergrond. Het zijn vrouwen die allen duidelijk staan voor wie ze zijn en wat ze doen.


Vrouwen die weten dat alles een wedstrijd is, dat het podium een genadeloze verleider is totdat er een ander staat. Vrouwen die alles geven en hebben gegeven voor de sport. Voor die eerste plaats, voor de winst. En die boven alles vrouw zijn.

"Het is een ode aan de sportvrouw", aldus Laura de Mildt.


Laura de Mildt (1983) komt uit Den Haag en is inmiddels nu ruim 6 jaar fotograaf. Ze studeerde 3 jaar aan de Fotoacademie in Amsterdam en focust zich sindsdien op het maken van portretten. www.laurademildt.com------------


During the covid pandemic Laura de Mildt made a photo book about sportswomen: 'OP KRACHT EN KARAKTER - Nederlandse vrouwen in de topsport’ (On Strength and Character - Dutch women in top sport, Lecturis, 2021)


Right after publication, the book received a lot of interest and rave reviews in, among others, the NRC, FD Personal, Vrouw (Telegraaf), Friesch Dagblad and other daily and weekly newspapers.


At Pennings Foundation, the images from the book are presented in an exhibition for the first time.


After previously collaborating with former top athletes Anouk Hoogendijk (football) and Fatima Moreira de Melo (hockey), Laura came up with the idea of portraying sportswomen in a different way.


At the beginning of December 2021, the photo book 'OP KRACHT EN KARAKTER' was published with more than 100 portraits of our Dutch women in top sport: the upcoming talent, the current champions and the heroines from the past.


“The unbridled ambition, passion and the often inimitable way in which they achieve their goals made me curious and inspired me to follow these women and bundle them in a book. Who is the woman behind the sport?


With more than 100 women from 45 sports disciplines, I wanted to make a representation of the Dutch top sportswoman, by making no distinction in age, performance, physical limitations or background. They are all women who clearly stand for who they are and what they do.


Women who know that everything is a competition, that the stage is a merciless seducer until there is someone else. Women who give and have given everything for the sport. For that first place, for the win. And who are women above all else.

"This is an ode to the sportswoman", according to Laura de Mildt.


Laura de Mildt (1983) comes from Den Haag and has been a photographer for over 6 years now. She studied for 3 years at the Fotoacademie in Amsterdam and has since focused on making portraits. www.laurademildt.com

Opening
Zondag 15 mei 15.00 - 17.00 uur
Toegang gratis, wel graag aanmelden.
Aanmelden via https://bit.ly/3MVw4Sy

Sunday May 15 15:00 – 17:00
Free entrance, please register.
Sign up via https://bit.ly/3MVw4Sy

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page