top of page
04.09.21 - 09.10.21

Migratie

Piet den Blanken en Stijn Peeters

best greenhouse (002).jpg

Fotojournalist Piet den Blanken fotografeert al 25 jaar langs de grenzen van Europa migranten die zich in Europa willen vestigen.

--------

For 25 years photojournalist Piet den Blanken has been photographing migrants along the borders of Europe who want to settle in Europe.

Fotojournalist Piet den Blanken uit Breda fotografeert al 25 jaar langs de grenzen van Europa migranten die zich in Europa willen vestigen. Voor het eerst wordt een overzicht gepresenteerd van 25 jaar vluchtelingenproblematiek verbeeld door Piet den Blanken.

De foto’s worden gecombineerd met schilderkunst van de Eindhovense beeldend kunstenaar Stijn Peeters die vaak journalistieke foto’s als inspiratie gebruikt voor zijn werken over de vluchtelingenproblematiek.


De fotograaf documenteert, de kunstenaar interpreteert.


Piet den Blanken: “Ik vind het belangrijk om het vast te leggen. Ik wil dat het gezien wordt. Migratie is een mensenrecht. Er zou dan ook geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen mensen die vluchten voor geweld en mensen die migreren voor armoede en honger. Wij leven op een eiland van welvaart in een zee van ellende. Wíj zijn de uitzondering.”


Stijn Peeters: “Ik wil vooral mijn eigen gevoel van machteloosheid verbeelden en dat delen met het publiek. De situaties waarin vluchtelingen zich bevinden zijn vaak inhumaan. Politieke systemen blijken niet te werken en problemen worden met militair geweld opgelost.”


Zondag 26 september wordt een discussiemiddag georganiseerd met gastsprekers. Schrijnend is dat er op politiek niveau nog steeds geen oplossing is voor het vluchtelingenvraagstuk. Beide exposanten zullen worden geïnterviewd.


Piet den Blanken (Wijbosch 1951) is documentair fotograaf en fotojournalist. Hij volgde de opleiding reportagefotografie aan de Fotovakschool in Apeldoorn en is sinds 1978 zelfstandig fotograaf, met als specialisatie sociale en economische onderwerpen. Zijn foto’s verschijnen in landelijke en regionale dagbladen (zoals in Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad), vakbondsbladen en opinie-tijdschriften. Hij heeft speciale belangstelling voor Latijns Amerika en internationale migratie en heeft een aantal fotoboeken op zijn naam staan, waaronder De kleine Brabantse dorpen (1987), El Salvador (1988), Grensgevallen (2003) en Mijn moeder was een echte strijder (2013). Hij is aangesloten bij fotopersbureau ANP Foto (voorheen Hollandse Hoogte).


Stijn Peeters (Valkenswaard 1957) is beeldend kunstenaar en kiest actuele maatschappelijk thema’s tot onderwerp, zoals de vluchtelingencrisis. Inspiratie voor composities en theatrale gebaren vindt hij in journalistieke foto’s én bij de oude meesters. Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie Kunst en Vormgeving in Den Bosch en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hij heeft lesgegeven aan tal van kunstacademies in Nederland en is nu verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Sinds 2014 geeft hij een eigen periodiek uit, Ezel.


Klik hier om je aan te melden voor de opening op 4 september.


--------


For 25 years photojournalist Piet den Blanken from Breda has been photographing migrants along the borders of Europe who want to settle in Europe. For the first time an overview of 25 years of refugee problems photographed by Piet den Blanken is presented.

The photos are combined with paintings by the Eindhoven based visual artist Stijn Peeters, who often uses journalistic photos as inspiration for his works on the refugee problem.


The photographer documents, the artist interprets.


Piet den Blanken: “I think it's important to document the situations the refugees find themselves in. I want it to be seen. Migration is a human right. Therefore, no distinction should be made between people who flee from violence and people who migrate from poverty and hunger. We live on an island of prosperity in a sea of misery. Not them but we are the exception.”


Stijn Peeters: “Above all, I want to portray my own feeling of being unable to change the situation and share that feeling with the public. The situations in which refugees find themselves are often inhumane. Political systems don't seem to work and problems are solved with military force.”


On Sunday afternoon September 26, a debate will be organized with guest speakers. It is distressing that there is still no solution to the refugee issue at a political level. Both exhibitors will be interviewed.


Piet den Blanken (Wijbosch 1951) is a documentary photographer and photojournalist. He studied reportage photography at the Fotovakschool in Apeldoorn and has been an independent photographer since 1978, specializing in social and economic subjects. His photos were published in national and regional newspapers (such as Brabants Dagblad and Eindhovens Dagblad), trade union magazines and opinion magazines. He has a special interest in Latin America and international migration and has a number of photo books to his name, including De kleine Brabantse dorpen (Small villages in Brabant, 1987), El Salvador (1988), Grensgevallen (Border cases, 2003) and Mijn moeder was een echte strijder (My mother was a real fighter, 2013). He is associated with photo press agency ANP Foto (formerly Hollandse Hoogte).


Stijn Peeters (Valkenswaard 1957) is a visual artist whose subject is current social themes, such as the refugee crisis. He finds inspiration for compositions and theatrical gestures in journalistic photos and with the old masters. He studied at the Koninklijke Academie Kunst en Vormgeving in Den Bosch and at the Jan van Eyck Academie in Maastricht. He has taught at numerous art academies in the Netherlands and now teaches at the Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Since 2014 he publishes his own periodical, Ezel (Donkey).


Click here to sign up for the opening on September 4.

Opening
Zaterdag 4 september om 16.00
Aanmelden via https://bit.ly/3BusN5Q

Opening
Saturday, September 4 at 16:00
Register on https://bit.ly/3BusN5Q

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page