top of page
15.05.21 - 20.06.21

Lost in Transition

Toos Nijssen

best greenhouse (002).jpg

Multimedia installatie


In de multimedia installatie ‘Lost in Transition’ komen de personages uit tekeningen van beeldend kunstenaar Toos Nijssen levensgroot tot leven. Al meer dan tien jaar maakt Nijssen als afsluiting van de dag een of meer tekeningen (aquarellen) en plaatst deze op social media. Tekeningen van personages die emoties verbeelden als kwetsbaarheid, eenzaamheid, je verloren voelen in deze wereld. Een selectie verscheen vorig jaar in het boek ‘tweehonderd dagen tekenen’.

Het werk van Toos Nijssen is persoonlijk, maar de emoties zijn herkenbaar voor de toeschouwer, evenals de thema’s die zij hanteert, zoals de positie van de vrouw en emancipatie.


In deze installatie vormt de video de verbinding tussen de levensgrote personages. Je ziet een bos, je hoort de regen vallen en op de achtergrond hoor je stemmen, stemmen van toevallige voorbijgangers. De levensgrote personages lijken op te gaan in de wereld van het bos, samen en toch verloren. Als bezoeker word je meegenomen in de wereld van stilte, verre geluiden en personages die allen een deel van iemand kunnen zijn.


Toos Nijssen (1961) studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. Zij woont en werkt in Eindhoven. Ze gebruikt verschillende media en materialen.

Het boek ‘tweehonderd dagen tekenen’ is tijdens de expositie te koop (€ 39,95).


Speciaal dank aan: Constant van Renessefonds, Cultuur Eindhoven, Ron Eijkman dE VORMGEVERIJ


Tekeningen van Toos Nijssen zijn gelijktijdig te zien in de groepsexpositie ‘De kunst van het kijken’.


------


Multimedia installation


In the multimedia installation ‘Lost in Transition’, the characters from drawings by visual artist Toos Nijssen come to life-size. For more than ten years, Nijssen has made one or more drawings (watercolors) to round off the day and posted them on social media. Drawings of characters that depict emotions such as vulnerability, loneliness, feeling lost in this world. A selection was published last year in the book ‘tweehonderd dagen tekenen’ (two hundred days of drawing).

Toos Nijssen's work is personal, but the emotions are recognizable to the viewer, as are the themes she uses, such as the position of women and emancipation.


In this installation, the video forms the connection between the life-size characters. You see a forest, you hear the rain falling and in the background you hear voices, the voices of passers-by. The life-size characters seem to merge into the world of the forest, together and yet lost. As a visitor you are taken into the world of silence, distant sounds, and characters that could all be part of someone.


Toos Nijssen (1961) studied at the Academie voor Beeldende Vorming Tilburg. She lives and works in Eindhoven. She uses different media and materials. The book ‘tweehonderd dagen tekenen’ is for sale during the exhibition (€ 39.95).


Special thanks to: Constant van Renessefonds, Cultuur Eindhoven, Ron Eijkman dE VORMGEVERIJ


Drawings by Toos Nijssen are on show at the same time in the group exhibition ‘De kunst van het kijken’ (The art of looking).

Opening
Opening zondag 16 mei 2021 (2 sessies): 14.00 uur en 16.00 uur.
Aanmelden: https://bit.ly/2RrLgOE
--------
Opening Sunday, May 16, 2021 (2 sessions): 14:00 and 16:00.
Registration: https://bit.ly/2RrLgOE

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page