top of page
21.11.20 - 01.06.21

Living Alone (Together)

Hanneke Wetzer

best greenhouse (002).jpg

Hanneke Wetzer maakte in coronatijd de bijzondere serie Living Alone (Together) over
alledaagse scènes thuis met haar nieuwe huisgenote, haar ‘best friend forever’ (bff).

----

In corona time, Hanneke Wetzer made the special series Living Alone (Together) about everyday scenes at home with her new roommate, her ‘best friend forever’ (bff).

“Er komt een lockdown aan en je bent alleenstaand. Je hebt niemand om gedurende al die eenzame maanden mee te kunnen knuffelen. Wat doe je dan? Dan zoek je een partner in crime om allebei mentaal gezond te kunnen blijven. Omdat vluchten al gecanceld waren heb ik mijn bff Nadiah noodgedwongen met de post over laten komen. Nu ze hier is hebben we veel steun aan elkaar en delen we alle kleine geluksmomentjes.”


Hanneke Wetzer ensceneerde allerlei huiselijke en intieme situaties van haarzelf met Nadiah, waarbij het niet direct opvalt dat Nadiah een (seks)pop is. De serie, waar nog steeds aan gewerkt wordt, zal later in zijn geheel bij Pennings Foundation in de expositie Kunst in coronatijd te zien zijn.


-------------


“There is a lockdown coming and you are single. You don't have anyone to cuddle with during all those lonely months. What to do? Then you look for a partner in crime so that both can remain mentally healthy. Since flights were already canceled, I was forced to send my bff Nadiah over by mail. Now that she is here we support each other and we share all the little moments of happiness.”


Hanneke Wetzer staged all kinds of domestic and intimate situations of herself with Nadiah, where it is not immediately clear that Nadiah is a (sex) doll. The series, which continues still, will later be shown in its entirety at Pennings Foundation in the exhibition Art in Corona Time.

Opening
Zaterdag 21 november

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page