top of page
16.02.19 - 24.03.19

Limburgse Helden

George Meijers

best greenhouse (002).jpg

Met de expositie ‘Limburgse Helden’ geeft George Meijers een persoonlijke kijk op Limburgers die buiten de provinciegrenzen blijvend of korte tijd roem verwierven middels de beeldschermmedia.

Wanneer ben je in Nederland een beroemdheid of een nationale held? Als je regelmatig op televisie te zien bent geweest? Of op een ander scherm waarop televisieprogramma’s te zien zijn zoals een pc, laptop, tablet of mobieltje? Naast televisieprogramma’s zorgen ook sociale media zoals Facebook en YouTube voor naamsbekendheid. 

Voor zijn onderzoek verzamelde George Meijers een aantal namen van mensen, afkomstig uit Limburg, die hun sporen hebben verdiend in de wereld van politiek, sport, amusement, literatuur, muziek, beeldende kunst, toneel, advocatuur, enz. Vervolgens trachtte hij per persoon te achterhalen wanneer hij of zij weer op tv zou verschijnen en zorgde hij dat hij op dat moment klaar stond om de persoon in kwestie te fotograferen. Op een beeldscherm, wel te verstaan. Hij fotografeerde beeldschermen op allerlei locaties waar je ze tegenkomt: in huiskamers, in kantines, op de camping, in het ziekenhuis, enz.  
Met zijn project richtte George Meijers zich niet alleen op bekende Limburgers maar ook op de hedendaagse beeldschermcultuur.

In de expositie zijn in totaal 27 ‘Limburgse Helden’ te zien, onder anderen Jeanine Hennis-Plasschaert, Chantal Janzen, Marcia Luyten, Paul van Loon, Ted Noten, André Rieu en Arnold Vanderlyde.

George Meijers (Stein, 1954) volgde zijn opleiding aan de Sociale Academie in Sittard. Op het gebied van fotografie is hij autodidact. In zijn werk speelt het menselijke gedrag een belangrijke rol. Sinds kort heeft hij een eigen galerie, StonePhoto, in Stein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By the exhibition 'Limburg Heroes', George Meijers focuses on the Limburg people who, for a short or longer period of time, became famous beyond the borders of the province of Limburg, by means of the display media.
 
When are you called a celebrity or a national hero in the Netherlands? If you have been on TV regularly? Or on another screen that shows television programs such as a PC, laptop, tablet or mobile phone? In addition to television programs, social media such as Facebook and YouTube also generate brand awareness.
 
For his research, George Meijers collected a couple of names from people born in Limburg who became famous as a politician, sportsman, entertainer, writer, musician, artist, actor, lawyer, etc. He then tried to figure out when he or she would appear on TV and he made sure to install his camera to photograph the person at that specific moment. That is, on a screen! He photographed screens in all kinds of locations where you can find them: in living rooms, in canteens, at the campsite, in the hospital, etc. 
With this project, George Meijers focused not only on well-known Limburg people but also on the display culture of today.
 
In the exhibition a total of 27 'Limburg Heroes' are on show, among others Jeanine Hennis-Plasschaert, Chantal Janzen, Marcia Luyten, Paul van Loon, Ted Noten, André Rieu and Arnold Vanderlyde.
 
George Meijers (Stein, 1954) studied at the Social Academy in Sittard. He is a self-taught photographer. Human behavior plays an important role in his work. Recently he opened his own gallery, StonePhoto, in Stein (Limburg).

Opening

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page