top of page
11.12.2021 – 16.04.2022

Congo Connecting

Carl De Keyzer

best greenhouse (002).jpg

In de expositie ‘Congo Connecting’ wordt een selectie foto’s uit de serie ‘Congo’ (2010) van Carl De Keyzer opnieuw getoond. Welke impact hebben deze foto’s vandaag de dag? Kijken we nu anders naar ons koloniale verleden en zijn we ons meer bewust van de gevolgen die dat heeft gehad en nu nog heeft?
--------
In this exhibition a selection of photos from the serie 'Congo' (2010) by Carl De Keyzer is shown again. What impact do these photos have today? Do we now look at our colonial past differently and are we more aware of the consequences that it had and still has today?

Tussen 2003 en 2009 bezocht Magnumfotograaf Carl De Keyzer (Kortrijk 1958) meerdere keren Congo op zoek naar sporen die herinneren aan de periode van de Belgische kolonisatie. In de expositie ‘Congo Connecting’ worden foto’s uit deze serie bij Pennings Foundation in Eindhoven getoond. Als een van de eerste fotografen visualiseerde De Keyzer wat de komst en het vertrek van een kolonisator teweegbrengt. De beelden van het dagelijks leven met sporen uit het verleden roepen een sfeer van vervreemding op.


Welke impact hebben deze foto’s vandaag de dag? Ook Nederland heeft een complex verleden van overheersing buiten de eigen grenzen. We kijken nu anders naar ons koloniale verleden en zijn ons meer en meer bewust van alle gevolgen die dat heeft gehad. Hoe leren we omgaan met racisme, discriminatie, scheve machtsverhoudingen en misplaatst superioriteitsgevoel?


We vragen hedendaagse fotografen en kunstenaars via een ‘open call’ naar hun visie en beelden van het Congo van vandaag.


Parallel aan deze expositie wordt het verhaal verteld van ‘Tante José’, die in de jaren vijftig naar Congo vertrok om als missionaris te werken in de gezondheidszorg.


Over Carl De Keyzer (Kortrijk, België, 1958):

Carl De Keyzer studeerde fotografie aan de Academie van Gent. Sinds 1994 is hij lid van het fotocollectief Magnum. Hij reisde o.a. door Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Europa, Congo en Noord-Korea en heeft een groot aantal fotoboeken op zijn naam staan. In 2009-2010 gaf hij het fotoboek Congo uit in twee delen. Het ene deel bevat foto’s die hij maakte tussen 2003 en 2009 van sporen van het koloniale verleden in Congo. Het andere deel bevat nieuwe afdrukken van glasnegatieven uit 1890 en 1908, uit het archief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.


Curatoren Congo Connecting: Stef van Bellingen (curator Kunstenplatform WARP Sint-Niklaas), Theo Derksen (fotograaf), Astrid Huis (fotograaf), Petra Cardinaal (directeur Pennings Foundation).


-----------------------


Between 2003 and 2009, Magnum photographer Carl De Keyzer (Kortrijk 1958) visited Congo several times in search of traces that recall the period of Belgian colonization. In the exhibition 'Congo Connecting', photos from this series are shown at Pennings Foundation in Eindhoven. As one of the first photographers, De Keyzer visualized the effects of the arrival and departure of a colonizer. The images of daily life with traces of the past evoke an atmosphere of alienation.


What impact do these photos have today? The Netherlands also has a complex past of domination beyond its own borders. We now look at our colonial past in a different way and are more and more aware of all the consequences that this has had. How do we learn to deal with racism, discrimination, imbalanced power relations and misplaced sense of superiority?


Through an 'open call' we ask contemporary photographers and artists about their vision and images of Congo today.


Parallel to this exhibition, the story is told of 'Aunt José', who left for Congo in the 1950s to work as a missionary in health care.


About Carl De Keyzer (Kortrijk, Belgium, 1958):

Carl De Keyzer studied photography at the Academy of Ghent. Since 1994 he has been a member of the photo collective Magnum. He traveled through the Soviet Union, the United States, Europe, Congo and North Korea and has a large number of photo books to his name. In 2009-2010 he published the photo book Congo in two parts. One part contains photos he took between 2003 and 2009 of traces of the colonial past in Congo. The other part contains new prints of glass negatives from 1890 and 1908, from the archives of the Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (the Royal Museum for Central Africa) in Tervuren.


Curators: Stef van Bellingen (curator Arts Platform WARP Sint-Niklaas), Theo Derksen (photographer), Astrid Huis (photographer), Petra Cardinaal (director Pennings Foundation).

Opening
11 december 2021 | 14.00 - 17.00 uur

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page