top of page

Sat, Jun 24

|

Pennings Foundation

VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW - WOMEN TAKE THE LEAD

Een informatief programma met muziek, voordrachten, gesprek en een gezamenlijke maaltijd, bij Pennings Foundation. Georganiseerd door Eindhoven – Kobanê, Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen en Vredesburo Eindhoven.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW - WOMEN TAKE THE LEAD
VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW - WOMEN TAKE THE LEAD

Tijd & locatie

Jun 24, 2023, 1:30 PM – 7:00 PM

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Informatie

(For English see below)

VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW

BIJ SOCIALE REVOLUTIES IN HET MIDDEN-OOSTEN

Een informatief programma met muziek, voordrachten, gesprek en een gezamenlijke maaltijd, bij Pennings Foundation. Georganiseerd door Eindhoven – Kobanê, Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen en Vredesburo Eindhoven.

JIN JÎYAN AZADÎ’, VROUW LEVEN VRIJHEID

Deze roep gaat vanuit Iran de hele wereld over en wordt ook in Eindhoven gehoord. Het is de strijdkreet van heftige protesten in Iran. Op 13 september werd de 22-jarige Jina Amini door de zedelijkheidspolitie in Teheran gearresteerd wegens het ‘ongepast’ dragen van haar hijab. Daarbij werd zij hevig geslagen en drie dagen later stierf zij in gevangenschap. De dood van deze jonge vrouw was de vonk die een door vrouwen geleide revolutie ontketende. Maar wat weten wij over deze vrouwen, de oorsprong van hun strijdkreet en de rol van Europa? Wat zijn hun eisen en wat kunnen wij voor hen betekenen?

Programma:

13:30 inloop

14:00 - 17:30 lezingen, discussie, muziek

18:00 - 19:00 avondmaaltijd

Sprekers:

Firouzeh Hamidian:  Iran, verschillende bevolkingsgroepen en de positie van de vrouwenbeweging.

Fréderike Geerdink: Herkomst en betekenis van de slogan;  ‘Jin, Jîyan, Azadî’ of ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’

Aliye Yurdan: De rol van de Turkse staat en de mogelijkheden voor burgers in Europa om democratische vrouwen-  en vrijheidsbewegingen in het Midden-Oosten te steunen

Malika El Mouridi: moderator

Serda Neherci: Vertaler Nederlands/Engels

De bijeenkomst is gratis. Bij de maaltijd staat een collectebus voor donaties ten bate van het schoolontbijt voor gehandicapte kinderen in Kobanê Syrië. I.v.m. de maaltijd is aanmelden gewenst.

Aanmelden via: info@eindhovenkobanê.nl (Constance van Dorp)

Meer info: Werkgroep Eindhoven Kobanê

-----

WOMEN TAKE THE LEAD

IN SOCIAL REVOLUTIONS IN THE MIDDLE EAST

Saturday, June 24 2023 13:30 – 19:00

An informative program with music, lectures, conversation and a shared meal, at Pennings Foundation. Organized by Eindhoven – Kobanê, Together for Women's Health Foundation and Vredesburo Eindhoven.

JIN JÎYAN AZADÎ', WOMAN LIFE FREEDOM

This call goes from Iran all over the world and is also heard in Eindhoven. It is the rallying cry of violent protests in Iran. On September 13, 22-year-old Jina Amini was arrested by Tehran's morality police for "inappropriately" wearing her hijab. She was severely beaten and three days later she died in captivity. This young woman's death was the spark that ignited a woman-led revolution. But what do we know about these women, the origin of their battle cry and the role of Europe? What are their requirements and what can we do for them?

Program:

13:30 walk-in

14:00 - 17:30 lectures, discussion, music

18:00 - 19:00 evening meal

Speakers:

Firouzeh Hamidian: Iran, different populations and the position of the women's movement.

Fréderike Geerdink: Origin and meaning of the slogan; “Jin, Jîyan, Azadî” or “Woman, Life, Freedom”

Aliye Yurdan: The role of the Turkish state and the opportunities for citizens in Europe to support democratic women's and freedom movements in the Middle East

Malika El Mouridi: Moderator

Serda Neherci: Translator Dutch/English

The meeting is free. At the meal there is a collection box for donations for the benefit of the school breakfast for disabled children in Kobanê Syria. Due to the meal please register.

Register via: info@eindhovenkobanê.nl (Constance van Dorp)

More info: Werkgroep Eindhoven Kobanê 

Deel dit event

bottom of page