top of page

Thu, May 30

|

Pennings Foundation

FOTOKAFEINE met Gemma en Sarai

FOTOKAFEINE: Samen eten & samen beleven Fotokafeine is een ontmoetingsplek voor en door liefhebbers van het beeld.

FOTOKAFEINE met Gemma en Sarai
FOTOKAFEINE met Gemma en Sarai

Tijd & locatie

May 30, 2024, 6:00 PM

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Informatie

(English below)

Ontsporen in Pennings Foundation - bij de tentoonstelling ‘I AM’

Wat geeft een kunstenaar weg van zichzelf? Wat geeft een kunstenaar weg van een ander op een foto?  Zien we een ziel of slechts een ‘afdruk’ van het zijn? Wat heeft een foto of ander kunstwerk ons te vertellen over onszelf?

Bij een heerlijke maaltijd en ontspoorde klanken dagen kunstenaar/filosoof Sarai van de Boel en fotograaf/docent Gemma van Linden het publiek uit om na te denken over fenomenen als grenzen, vrijheid, kracht en veerkracht. Op een interactieve manier confronteren ze je met spannende vragen, oefeningen en onverwachte verplaatsingen.

De achterliggende vragen ‘Is iedereen een kunstenaar? / Is iedereen een filosoof?’ zullen er ten slotte voor zorgen dat je na deze avond jezelf nooit meer buiten de betekenisvolle actie plaatst. Wellicht ga je kwaliteiten of eigenschappen van jezelf opnieuw beschouwen en verlaat je het pand met nieuwe inzichten.

Het belooft een inspirerende avond te worden waarbij Sarai en Gemma uitgangspunten van de Art & Philosophy Strategy loslaten op werk uit de tentoonstelling ‘I AM’ bij Pennings Foundation en op hun eigen werk.

Gemma van Linden (1968) is fotograaf en werkt projectmatig met studenten fotografie op het MBO Koning Willem I College in Den Bosch. Sarai van de Boel (1969) is kunstenaar en geeft trainingen met kunst en filosofie aan musea, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zij ontwikkelde de methode Art & Philosophy Strategy en publiceerde het boek ‘Ontsporen. Kunst en filosofie als trigger voor systeemverandering’ (Lecturis 2023).

---

FOTOKAFEINE  with Gemma and Sarai

Date May 30, 2024  18:00

Derailing in Pennings Foundation - at the exhibition ‘I AM’

What does an artist show of himself? What does an artist show to another in a photo? Do we see a soul or just an 'imprint' of being? What does a photo or other work of art tell us about ourselves?

Over a delicious meal and derailed sounds, artist/philosopher Sarai van de Boel and photographer/teacher Gemma van Linden challenge the audience to think about phenomena such as boundaries, freedom, strength and resilience. In an interactive way they confront you with exciting questions, exercises and unexpected movements.

The underlying questions 'Is everyone an artist? / Is everyone a philosopher?' will finally ensure that after this evening you will never again place yourself outside the meaningful action. You may reconsider qualities or characteristics of yourself and leave the building with new insights.

It promises to be an inspiring evening in which Sarai and Gemma apply principles of the Art & Philosophy Strategy to work from the exhibition 'I AM' at Pennings Foundation and to their own work.

Gemma van Linden (1968) is a photographer and works on a project basis with photography students at the MBO Koning Willem I College in Den Bosch. Sarai van de Boel (1969) is an artist and provides training in art and philosophy to museums, educational institutions and companies. She developed the Art & Philosophy Strategy method and published the book ‘Ontsporen. Kunst en filosofie als trigger voor systeemverandering’ (Derail. Art and philosophy as a trigger for system change. Lecturis 2023).

Registreer

 • Combinatie

  Combinatie maaltijd en ontmoeting

  €22.50
 • Ontmoeting

  Ontmoeting zonder maaltijd (v.a. 19.30 uur)

  €10.00
 • Student

  Ontmoeting zonder maaltijd (v.a. 19.30 uur)

  €7.00

Total

€0.00

Deel dit event

bottom of page