top of page

Thu, Apr 28

|

Eindhoven

Artist Talk - Ton Grote

Ton Grote vertelt over de totstandkoming van zijn fotoboek ‘Eindhovenseweg 56’ dat onlangs verscheen bij Eriskay Connection.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Artist Talk - Ton Grote
Artist Talk - Ton Grote

Tijd & locatie

Apr 28, 2022, 8:00 PM

Eindhoven, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Informatie

(English below)

Ton Grote maakte een fotoboek over álle spullen die hij aantrof in zijn ouderlijk huis, waar zijn ouders sinds 1969 hebben gewoond en waaraan hij warme herinneringen bewaart. Het opmerkelijke fotoboek kreeg direct veel belangstelling in dagbladen, radio- en TV-programma’s.

In het dagelijks leven werkt Ton Grote (1958) als HR-adviseur in een ziekenhuis. Naast zijn werk is hij een enthousiast fotograaf en fanatiek verzamelaar van fotoboeken. “Voor mij is vastleggen een vorm van vasthouden. Vastleggen in foto’s geeft me veel energie.”

“14 jaar geleden overleed mijn moeder. Mijn vader bleef alleen achter in het grote huis. Enkele jaren na het overlijden van mijn moeder begon hij spullen in dit huis op te ruimen. Dat was voor mij het sein om het huis van binnen te gaan fotograferen. In eerste instantie waren dat interieurfoto’s tot ik besefte dat dit interieur voor mij bestond uit een groot aantal waardevolle objecten, voorwerpen waarmee ik ben opgegroeid, die ik in de hand heb gehad, waarvan ik weet hoe ze voelen, hoe ze ruiken. Ik maakte meer dan 5000 foto’s van alles wat mijn ouders bezaten en legde zo de sporen van een bestaan vast, van een leven dat zich van de twintigste tot in de eenentwintigste eeuw uitstrekte.”

“Van mijn fotowerk een boek maken is een lang gekoesterde wens. Door selectie, rangschikking en samenvoeging van mijn foto’s door vormgever Jeremy Jansen is er een andere, nieuwe werkelijkheid ontstaan waarin je geconcentreerd kunt kijken naar ogenschijnlijk triviale, maar bij nader inzien waardevolle dingen. En ineens blijkt het alledaagse bijzonder, komt het voorbije naderbij. Daardoor wordt het boek ook voor anderen een persoonlijk beeldverhaal. Mijn fotoreeks in sfeervol zwart wit met verrassende kleuraccenten is niet alleen een ode aan het leven van mijn ouders, maar ook een voorzet voor de toekomstige archeologie van de twintigste eeuw.”

---

Ton Grote talks about the creation of his photo book 'Eindhovenseweg 56', which was recently published by Eriskay Connection. The lecture is in Dutch.

Ton Grote made a photo book about all the things he found in his parental home, where his parents have lived since 1969 and of which he keeps warm memories. The remarkable photo book immediately attracted a lot of interest in newspapers, radio and TV programs.

In daily life Ton Grote (1958) works as an HR advisor in a hospital. In addition to his work, he is an enthusiastic photographer and avid collector of photo books. “For me, capturing is a form of holding on. Capturing in photos gives me a lot of energy.”

“My mother passed away 14 years ago. My father was left alone in the big house. A few years after my mother passed away, he started clearing things in this house. That was the signal for me to start photographing the house from the inside. At first these were interior photos until I realized that this interior for me consisted of a large number of valuable objects, objects that I grew up with, that I have held in my hand, of which I know how they feel, how they smell. I took over 5,000 photos of everything my parents owned, capturing the traces of an existence, a life that stretched from the twentieth to the twenty-first century.”

“Turning my photo work into a book has been a long-cherished wish. By selecting, arranging and combining my photos by designer Jeremy Jansen, a different, new reality has arisen in which you can concentrate on apparently trivial, but on closer inspection valuable things. And suddenly the everyday turns out to be special, the past approaches. As a result, the book also becomes a personal picture story for others. My photo series in atmospheric black and white with surprising color accents is not only an ode to the life of my parents, but also a first step for the future archeology of the twentieth century.”

Registreer

  • Regulier

    €8.50
    Sale ended
  • Student

    €5.00
    Sale ended

Total

€0.00

Deel dit event

bottom of page