top of page
21.11.20 - 20.06.21

Quarantaine uitzicht

Noortje Haegens

best greenhouse (002).jpg

Tijdens de lockdown in coronatijd fotografeerde Noortje Haegens elke avond voor zonsondergang het uitzicht vanuit het trappenhuis van het flatgebouw in Breda waar zij woont.
----
During the lockdown in corona time, every evening before sunset, Noortje Haegens photographed the view from the stairwell of the apartment building in Breda where she lives.

“Ik begon op de eerste dag van de quarantaine het uitzicht te fotograferen uit mijn raam. Normaal gesproken is het uitgangspunt van mijn werk de wandeling. De functie daarvan, de vertraging van de waarneming, waarbij ik terugga naar de kracht van de stilte, is waar het dan om gaat. Het werk Quarantine View is voortgekomen uit stilstand. Een totaal nieuwe manier van werken.“


“Het is rustig, heel rustig. De meditatieve beweging van de voorbijgaande wolken is door het raam zichtbaar. Iedere avond weer is het speciaal om het schouwspel van de zonsondergang, het spel van licht en wolken, via het kader van het raam bij mij thuis te ervaren. Het heeft iets meditatiefs, is soms zelfs een spirituele ervaring. Het raam is ook een metafoor voor het isolement van de coronatijd. Wat begon als één foto, is een reeks van 81 foto’s geworden, 15 maart – 1 juni.”


--------


“I started photographing the view from my window on the first day of the quarantine. Normally the starting point of my work is the walk. The function of that, the delay of perception, whereby I return to the power of the silence, is what it is all about. The work Quarantine View arose from a standstill. A totally new way of working.”


“It's quiet, very quiet. The meditative movement of the passing clouds is visible through the window. Every evening it is special to experience the spectacle of the sunset, the play of light and clouds, through the frame of the window in my home. There is something meditative about it, sometimes even a spiritual experience. The window is also a metaphor for the isolation of the corona time. What started as one photo has become a series of 81 photos, March 15 - June 1.”

Opening
Zaterdag 21 november

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page