top of page

Sat, Feb 03

|

Pennings Foundation

Artist Talk - Anne Geene

Lezing met aansluitend rondleiding door de expositie Ornithology

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Artist Talk - Anne Geene
Artist Talk - Anne Geene

Tijd & locatie

Feb 03, 2024, 3:00 PM

Pennings Foundation, Geldropseweg 63, 5611 SE Eindhoven, Nederland

Informatie

(English below)

Met haar eerste publicatie ‘Perceel nr. 235. Encyclopedie van een volkstuin’ in 2010 zette Anne Geene meteen de toon voor haar latere werk. Van een volkstuintje in Rotterdam fotografeerde ze alles wat op, onder en boven de grond leeft. “Toch staat niet zozeer het waargenomene centraal als wel de kunst van het waarnemen” (achterkant omslag boek).

Aan de hand van foto’s onderzoekt, verzamelt, inventariseert, archiveert en ordent Anne Geene de wereld om haar heen. Vervolgens analyseert en catalogiseert zij die vondsten volgens een schijnbare logica. Schijnbaar, want haar interpretatie van de gegevens is strikt persoonlijk en een knipoog naar onze drang tot ordenen en weten. Hoewel haar projecten op het eerste gezicht wetenschappelijk objectieve aspiraties lijken te hebben, toont Geene in plaats van de objectieve werkelijkheid een door persoonlijke waarnemingen gekleurde wereld.

Anne Geene vertelt over haar verschillende projecten en aansluitend leidt zij de bezoekers door de expositie Ornithology.

Anne Geene (1983) volgde de opleiding Kunst en Cultuurwetenschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gevolgd door de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, AKV|St. Joost in Breda en de Master Photographic Studies aan de Universiteit van Leiden. www.annegeene.nl

Toegang gratis, wel graag aanmelden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artist Talk Anne Geene

Saturday, February 3, 2024 15:00

Lecture followed by a tour through the Ornithology exhibition

With her first publication 'No. 235 | Encyclopedia of an Allotment’ in 2010, Anne Geene immediately set the tone for her later work. She photographed everything that lives on, below and above the ground from an allotment garden in Rotterdam. “Yet it is not so much the observed that is central as the art of observation” (back cover of book).

Using photographs, Anne Geene investigates, collects, inventories, archives and organizes the world around her. She then analyzes and catalogs those finds according to an apparently logical system. Apparently, because her interpretation of the data is strictly personal and a nod to our urge to organize and know. Although her projects seem at first glance to have scientifically objective aspirations, Geene shows a world colored by personal observations instead of objective reality.

Anne Geene talks about her various projects and then she guides visitors through the Ornithology exhibition.

Anne Geene (1983) studied Art and Cultural Studies at Erasmus University in Rotterdam, followed by the Royal Academy of Visual Arts in The Hague, AKV|St. Joost in Breda and the Master Photographic Studies at the University of Leiden.  www.annegeene.nl

Admission is free, please register.

Registreer

  • Gratis

    €0.00
    Sale ended

Total

€0.00

Deel dit event

bottom of page