Quarantaine uitzicht

Noortje Haegens

Tijdens de lockdown in coronatijd fotografeerde Noortje Haegens elke avond voor zonsondergang het uitzicht vanuit het trappenhuis van het flatgebouw in Breda waar zij woont.
----
During the lockdown in corona time, every evening before sunset, Noortje Haegens photographed the view from the stairwell of the apartment building in Breda where she lives.

“Ik begon op de eerste dag van de quarantaine het uitzicht te fotograferen uit mijn raam. Normaal gesproken is het uitgangspunt van mijn werk de wandeling. De functie daarvan, de vertraging van de waarneming, waarbij ik terugga naar de kracht van de stilte, is waar het dan om gaat. Het werk Quarantine View is voortgekomen uit stilstand. Een totaal nieuwe manier van werken.“


“Het is rustig, heel rustig. De meditatieve beweging van de voorbijgaande wolken is door het raam zichtbaar. Iedere avond weer is het speciaal om het schouwspel van de zonsondergang, het spel van licht en wolken, via het kader van het raam bij mij thuis te ervaren. Het heeft iets meditatiefs, is soms zelfs een spirituele ervaring. Het raam is ook een metafoor voor het isolement van de coronatijd. Wat begon als één foto, is een reeks van 81 foto’s geworden, 15 maart – 1 juni.”


Boekpresentatie

Tijdens de DDW zal het boek ‘Quarantaine uitzicht’ worden gepresenteerd bij Pennings Foundation. Het boek bevat alle foto’s die Noortje Haegens dagelijks maakte tijdens de lockdown, met een tekst van Michel Lafaille. Het ontwerp is van Michelle Sipers. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Komma.


De boekpresentatie zal zondag 18 oktober plaatsvinden. Van 14 tot 16 uur is Noortje Haegens aanwezig om haar boek te signeren.


--------


“I started photographing the view from my window on the first day of the quarantine. Normally the starting point of my work is the walk. The function of that, the delay of perception, whereby I return to the power of the silence, is what it is all about. The work Quarantine View arose from a standstill. A totally new way of working.”


“It's quiet, very quiet. The meditative movement of the passing clouds is visible through the window. Every evening it is special to experience the spectacle of the sunset, the play of light and clouds, through the frame of the window in my home. There is something meditative about it, sometimes even a spiritual experience. The window is also a metaphor for the isolation of the corona time. What started as one photo has become a series of 81 photos, March 15 - June 1.”


Book launch

During DDW, the book ‘Quarantaine uitzicht’ (Quarantine View) will be launched at Pennings Foundation. The book contains all the photos that Noortje Haegens took daily during the lockdown, with a text by Michel Lafaille. The design is by Michelle Sipers. The book is published by Uitgeverij Komma.


The book launch will take place on Sunday October 18. From 2 to 4 pm Noortje Haegens will be present to sign her book.

Opening
Opening 17 oktober
Boeklancering zondag 18 oktober 14:00 - 16:00 uur

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

PENNINGS FOUNDATION

Geldropseweg 63

5611 SE  Eindhoven

info@penningsfoundation.com

Tel: +31 (0)40 30 80 609

OPENINGSTIJDEN

Woensdag:
Donderdag: 
Vrijdag:   
Zaterdag:  
en op afspraak

 

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

VOLG ONS