Uitgesteld

NOTHING. CLICK. EVERYTHING

Collectief Salvo

best greenhouse (002).jpg

Salvo Collectief, bestaande uit Anne Geene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag en Vincent van Baar, maakt sinds 2013 publicaties. Samen maken en verspreiden zij Salvo’s Periodical for Photography, een periodiek rondom een zelfopgelegd, fotografisch getint thema. Daarin keren ze het medium fotografie binnenstebuiten.

----

Salvo Collective, consisting of Anne Geene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag and Vincent van Baar, has been making publications since 2013. Together they create and distribute Salvo's Periodical for Photography, a periodical around a self-imposed, photographically tinted theme. Doing so they turn the medium of photography inside out.

Salvo makes and shakes photography


Met steeds een ander thema in het achterhoofd (van beweging, kader, schaal tot pixel) bedrijven ze, zoals ze het zelf graag noemen: fotofictie. Fictie niet als associatieve fantasie, maar als de mogelijkheid van waarheid.


Een goed boek moet je niet alleen iets geven, maar ook iets afnemen: een van je zekerheden.


In de expositie ‘Nothing. Click. Everything’ kijkt Salvo terug op de 12 publicaties, diverse residencies en tentoonstellingen. In een poging dwarsverbanden te vinden, ontstaan nieuwe experimenten, inzichten en mogelijkheden.

Bij Pennings Foundation wordt naast het werk uit de publicaties een vuistdik boek in een oplage van 4 gepresenteerd dat het gemaakte drukwerk herschikt en herdefinieert. Met deze grande finale trekt Salvo nog één keer alle fotoregisters open.


--------


Salvo makes and shakes photography


Always with a different theme in mind (from movement, frame, scale to pixel), they do what they like to call: photo fiction. Fiction not as associative fantasy, but as the possibility of truth.


A good book should not only give you something, but also take something away: one of your certainties.


In the exhibition ‘Nothing. Click. Everything’ Salvo looks back on the 12 publications, various residencies and exhibitions. In an attempt to find cross overs new experiments, insights and possibilities emerge.

In addition to the work from the publications, Pennings Foundation presents a thick book in an edition of 4 that rearranges and redefines the printed matter made. With this grand finale, Salvo opens all photo registers one more time.

Opening
Wordt later bekend gemaakt

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie