04.09.21 t/m 09.10.21

Migratie

Piet den Blanken en Stijn Peeters

best greenhouse (002).jpg

Fotojournalist Piet den Blanken fotografeert al 25 jaar langs de grenzen van Europa migranten die zich in Europa willen vestigen.

--------

For 25 years photojournalist Piet den Blanken has been photographing migrants along the borders of Europe who want to settle in Europe.

Schrijnend is dat er nog steeds geen oplossing gevonden is voor de vluchtelingenproblematiek.

De foto’s worden gecombineerd met schilderkunst van de Eindhovense beeldend kunstenaar Stijn Peeters die vaak journalistieke foto’s als inspiratie gebruikt voor zijn werken over de vluchtelingenproblematiek.


De fotograaf documenteert, de kunstenaar interpreteert.


Volgens Den Blanken is migratie een mensenrecht. Er zou dan ook geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen mensen die vluchten voor geweld en mensen die migreren voor armoede en honger.

Peeters wil vooral zijn eigen gevoel van machteloosheid verbeelden. De situaties waarin vluchtelingen zich bevinden zijn vaak inhumaan. Politieke systemen blijken niet te werken. Problemen worden met militair geweld opgelost.


--------


It is poignant that a solution has still not been found for the refugee problem.

The photos are combined with paintings by the Eindhoven visual artist Stijn Peeters, who often uses journalistic photos as inspiration for his works on the refugee problem.


The photographer documents, the artist interprets.


According to Den Blanken, migration is a human right. No distinction should therefore be made between people who flee from violence and people who migrate from poverty and hunger.

Peeters especially wants to express his own feeling of powerlessness. The situations in which refugees find themselves are often inhumane. Political systems do not seem to work. Problems are solved with military force.


Opening
4 september 2021

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie